[HƯỚNG DẪN] CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TIẾNG ANH CĂN BẢN DODO ABC

Các hoạt động DODO ABC giúp bạn ôn tập bảng chữ cái (Alphabet), ngữ âm (Phonics), và tự vựng phổ biến (Sight Words).

ALPHABET GUIDE

PHONICS 1 GUIDE

PHONICS 2 GUIDE

SIGHT WORDS GUIDE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.