TRUYỆN CỔ TÍCH TIẾNG ANH “HỘI YÊU TINH”

Cùng học tiếng Anh qua truyện cổ tích về hai người anh em và kho báu của “Hội yêu tinh”.

Xin chào các bạn!

Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục học tiếng Anh qua đọc truyện của Reading Gate.

Nếu các bạn thắc mắc, thì Reading Gatephầm mềm học tiếng Anh cho trẻ em với hơn 2,000 quyển sách điện tử và 400 phim hoạt hình.

Đây được xem là một ứng dụng đọc sách trên điện thoại và máy tính, giúp bạn nhanh chóng tự học tiếng Anh hiệu quả tại nhà.

Ở những tập trước, chúng ta đã cùng nghe các câu chuyện đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Và hôm nay hãy khám phá một câu chuyện đến từ đất nước Hàn Quốc, có tên gọi là “Hội yêu tinh”.

Ebook tiếng Anh - The Goblin's Club

>>> Một nàng công chúa bị nhốt trên một tòa lâu đài cao. Hãy đọc thêm truyện tiếng Anh cho trẻ em về nàng “Công chúa tóc dài”:

TRUYỆN NGỤ NGÔN TIẾNG ANH “CÔNG CHÚA TÓC DÀI”

ÚM BA LA! SÁCH ƠI MỞ RA!

Chặng 1: Học từ vựng tiếng Anh

Spoiled – khiếm nhã, thô lỗ

Abandoned – bị bỏ rơi, bỏ hoang

Goblin – yêu tinh

Pound – nện, thụi, nghiền, giã

Acorn – quả cây sồi

Magic club – cây dùi của yêu tinh

Từ vựng là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn có thể hiểu được nội dung sách tiếng Anh.

Chúng ta hãy cùng xem qua các ví dụ với từ vựng ở phía trên nhé.

The spoiled girl screamed for more candy.

Cô gái thô lỗ hét to lên để xin thêm nhiều kẹo.

The abandoned bike was by the tree.

Chiếc xe đạp bị bỏ quên nằm bên cạnh cái cây.

They see a goblin in the movie.

Họ nhìn thấy một con yêu tinh trong bộ phim.

The boy pounded his desk in anger.

Cậu bé đấm vào cái bàn một cách giận dữ.

Dad climbed the oak tree to get some acorns.

Cha leo lên cây sồi để hái một ít quả sồi.

The goblin hits the man with a magic club.

Con yêu tinh đánh gã đàn ông bằng một cái dùi.

Chặng 2: Đọc truyện tiếng Anh cho trẻ em

The Goblins’ Club

Round | Eb-1B-059

Genre | Fiction

EB-1B-059 The Goblin's Club 001

Yong and Shin were brothers.

Yong và Shin là hai anh em.

Yong was very diligent, but Shin was spoiled.

Yong rất cần cù siêng năng, nhưng Shin thì rất thô lỗ.

EB-1B-059 The Goblin's Club 002

Darkness came, and Yong realized he was lost.

Khi trời tối, Yong nhận ra rằng anh ấy đã bị lạc.

He found an old abandoned house to spend the night until dawn.

Anh ấy tìm thấy một ngôi nhà bỏ hoang cũ để qua đêm chờ đến bình minh.

EB-1B-059 The Goblin's Club 003

Suddenly, Yong heard voices outside, so he ran into a closet to hide.

Đột nhiên, Yong nghe thấy những tiếng nói ở bên ngoài, vì thế anh ấy chạy vào nấp trong một cái tủ quần áo.

A group of goblins came in holding big magic clubs.

Một lũ yêu tinh đi vào trong, tay cầm những cái dùi.

EB-1B-059 The Goblin's Club 004

They started pounding their magic clubs on the floor.

Chúng bắt đầu nện những cái dùi xuống mặt đất.

“Make gold and silver” they shouted.

“Hãy biến ra vàng và bạc”, chúng kêu lên.

And then, a giant chest of gold and silver appeared.

Sau đó, một cái rương khổng lồ chứa đầy vàng và bạc hiện ra.

EB-1B-059 The Goblin's Club 005

Yong was hungry, so he took a bite of an acorn.

Yong quá đói bụng, vì thế anh ấy cắn một miếng vào một quả sồi.

The sound of him eating scared the goblins away.

Âm thanh lúc ăn của anh ấy đã dọa cho lũ yêu tinh hoảng sợ.

EB-1B-059 The Goblin's Club 006

Yong brought the gold, silver, and a magic club home.

Yong mang theo vàng, bạc và một cái dùi về nhà.

He used his riches to help poor people.

Anh ấy dùng sự giàu có của mình để giúp đỡ cho người nghèo.

EB-1B-059 The Goblin's Club 007

Shin was jealous of his brother’s good fortune.

Shin trở nên ganh ghét với sự may mắn của người em.

He wanted all the treasure for himself, so he went to the abandoned house to get a magic club.

Anh ta muốn tất cả kho báu phải thuộc về mình, vì thế anh to đi đến ngôi nhà bỏ hoang để lấy cái dùi ma thuật.

EB-1B-059 The Goblin's Club 008

But the goblins saw Shin hiding in the closet.

Thế những lũ yêu tinh lại phát hiện ra Shin đang trốn trong tủ quần áo.

They used their magic clubs to stretch him.

Chúng sử dụng những cái dùi ma thuật để kéo căng anh ta ra.

Shin left the house stretched and without any treasure.

Shin rời khỏi ngôi nhà khi bị kéo căng mà không có bất cứ món châu báu nào.

Chặng 3: Hoạt động After Reading

Chà, vậy là chúng ta đã đọc xong câu chuyện ngụ ngôn tiếng Anh về rồi.

Hãy thử làm bài kiểm tra nho nhỏ ngay sau đây nhé.

Reading Comprehension Test​

EB-1B-059 The Goblin's Club - Câu đố 01

What scared the goblins?

ⓐ The sound of Yong singing scared them.

ⓑ The sound of Yong eating scared them.

ⓒ The sound of Yong shouting scared them.

 Vocabulary Test​

Choose the correct word to fill in the blank.

EB-1B-059 The Goblin's Club - Câu đố 02

The boy ___ his desk in anger.

ⓐ  shouted

ⓑ appeared

ⓒ pounded

 

Writing Test​

Read the sentences and write them in English.​

1) Yong rất cần cù siêng năng, nhưng Shin thì rất thô lỗ.

2) Khi trời tối, Yong nhận ra rằng anh ấy đã bị lạc.

3) Anh ấy tìm thấy một ngôi nhà bỏ hoang cũ để qua đêm chờ đến bình minh.

4) Chúng bắt đầu nện những cái dùi xuống mặt đất.

5) Yong quá đói bụng, vì thế anh ấy cắn một miếng vào một quả sồi.

6) Âm thanh lúc ăn của anh ấy đã dọa cho lũ yêu tinh hoảng sợ.

 

Hint

1) Young was very ___ ___, but Shin was ___.

2) ___ came, and Yong ___ he was ___.

3) He found an ___ ___ ____ to spend the ___ ___ ___.

4) They started ___ their magic clubs ___ ___ ___.

5) Yong was ___, so he ___ ___ ___ ___ an acorn.

6) The sound of ___ ___ scared the goblins ___.

 

 

 Đáp án?

1 – 

2 – 

3 – diligent / spoiled

Darkness / realized / lost

Old abandoned / night until dawn

Pounding / on the floor

Hungry / took a bite of

Him eating / away

Vậy là chúng ta đã học xong tiếng Anh qua truyện cổ tích của ngày hôm này rồi.

Bạn thấy bài học “Ở hiền gặp lành” luôn đúng trong mọi trường hợp phải không nào?

Và đừng quên nghe lại Movie Book để thưởng thức lại câu chuyện dễ thương trên nhé.

Hẹn gặp lại vào lần sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.