TRUYỆN NGỤ NGÔN TIẾNG ANH “ALI BABA VÀ 40 TÊN CƯỚP”

Khám phá trí thông minh xuất chúng của Ali Baba qua truyện tranh tiếng Anh ngắn: “Ali Baba và 40 tên cướp”.

Xin chào các bạn!

Chuyên mục học tiếng Anh với truyện ngụ ngôn đã quay trở lại rồi đây.

Dành cho bạn nào thắc mắc, thì Reading Gateứng dụng đọc sách tiếng Anh với thư viện hơn 2,500 ebook tiếng Anh và 400 phim hoạt hình.

Được thiết kế chương trình học tiếng Anh dành cho trẻ em, Reading GateApp học tiếng Anh vừa học vừa chơi dễ dàng áp dụng tại nhà.

Chắc hẳn ai trong chúng ta đã từng được nghe kể câu chuyện “Ali Baba và 40 tên cướp” rồi đúng không nào?

Và hôm nay, hãy đến với câu chuyện quen thuộc này một lần nữa nhưng được kể bằng tiếng Anh, trong eBook “Ali Baba and the Forty Thieves” nhé.

Ebook tiếng Anh EB-1C-064 Ali Baba and the Forty Thieves

>>> Một tên trộm lẻn vào cung điện để cướp lấy cái cối xay thần kỳ cầu được ước thấy. Điều gì sẽ xảy ra khi hắn ta mang chiếc cối xay lên một chiếc thuyền và ước điều ước. Hãy tìm đọc  “Vì sao nước biển lại mặn”:

TRUYỆN NGỤ NGÔN TIẾNG ANH “VÌ SAO NƯỚC BIỂN LẠI MẶN”

ÚM BA LA! SÁCH ƠI MỞ RA!

Chặng 1: Học từ vựng tiếng Anh

Jewelry – châu báu, trang sức

Approach – tiếp cận, đến gần

Thief – kẻ trộm, kẻ cướp

Sesame – hạt vừng

Treasure – kho báu

Magnificent – tráng lệ, nguy nga, lộng lẫy

Trail – đường mòn, đường nhỏ

Shriek – la, thét, rít, hét

Trước khi vào nội dung câu chuyện, hãy cũng xem qua từ vựng chính nhé.

Từ vựng là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn có thể hiểu được nội dung sách tiếng Anh.

Và đặt câu với tự vựng sẽ giúp bạn nhớ chúng lâu hơn đấy!

Kate’s mother has a lot of jewelry at home.

Mẹ của Kate có rất nhiều đồ trang sức ở nhà.

The dog approach the man.

Con chó tiếp cận người đàn ông.

The thief stole the money.

Tên trộm đã lấy trộm tiền.

The hamburger had sesame seeds on it.

Bánh hamburger có hạt vừng.

The man discovered the treasure box in the forest.

Người đàn ông phát hiện ra rương kho báu trong rừng.

Adam made a magnificent building near the city.

Adam đã làm một tòa nhà tráng lệ gần thành phố.

The family took the trail to the top of the mountain.

Gia đình đi đường mòn lên đỉnh núi.

Anna shrieked when she saw the mouse.

Anna hét lên khi nhìn thấy con chuột.

Chặng 2: Đọc sách truyện tranh bằng tiếng Anh

Ali Baba and the Forty Thieves

Round | EB-1C-064

Genre | Fiction

EB-1C-064 Ali Baba and the Forty Thieves 001

Ali Baba was a woodcutter in the mountains, and he had an older brother Cassim, who sold jewelry in the city.

Ali Baba là một người đốn củi trên núi, và anh ấy có người anh trai Cassim là người bán trang sức trong thành phố.

EB-1C-064 Ali Baba and the Forty Thieves 002

One day, Ali Baba saw forty thieves approach a mountain.

Một ngày nọ, Ali Baba trông thấy 40 tên cướp tiến đến một ngọn núi.

One thief whispered, “Open Sesame!” and a magic door opened.

Một tên cướp thì thầm, “Vừng ơi, mở ra!” và một cánh cửa ma thuật mở ra.

EB-1C-064 Ali Baba and the Forty Thieves 003

The cave was full of treasure!

Cái hang đầy những kho báu.

When the thieves had left, Ali Baba whispered, “Open Sesame!”

Khi những tên cướp rời đi, Ali Baba thì thầm, “Vừng ơi, mở ra!”.

The door opened again. He took some jewels and raced home to tell the story.

Cánh cửa mở ra lần nữa. Anh ấy lấy một ít châu báu và chạy về nhà để thuật lại câu chuyện.

EB-1C-064 Ali Baba and the Forty Thieves 004

Cassim didn’t believe Ali’s story.

Cassim không tin vào câu chuyện của Ali.

He went to the magic door, opened it with the magic words, and saw before him all the magnificent treasure.

Anh ta đi đến cánh cửa ma thuật, mở nó với những từ thần kỳ, và nhìn thấy trước mặt mình tất cả những kho báu lộng lẫy.

EB-1C-064 Ali Baba and the Forty Thieves 005

Cassim took as many jewels as he could carry, but he dropped some, leaving a shinning trail to his home.

Cassim lấy thật nhiều châu báu mà anh ta có thể lấy, nhưng đánh rơi một số, để lại một con đường lấp lánh dẫn đến nhà anh ta.

EB-1C-064 Ali Baba and the Forty Thieves 006

Ali Baba saw the shining trail and had an idea.

Ali Baba trông thấy con đường lấp lánh và nảy ra một ý tưởng.

He moved some jewels and made the trail circle back to the magic door.

Anh ấy lấy một ít châu báu và tạo thành một con đường tròn dẫn về cánh cửa ma thuật.

EB-1C-064 Ali Baba and the Forty Thieves 007

The night the thieves went to the mountain and saw the shining trail. “Someone has stolen our treasure,” they shrieked.

Buổi tối, những tên cướp đến ngọn núi và trông thấy con đường lấp lánh. “Ai đó đã cướp kho báu,” chúng rít lên.

“Let’s catch them!” But they followed the trail back to the magic door.

“Hãy bắt lấy chúng!” Nhưng lũ cướp đi theo con đường dẫn về lại cánh cửa ma thuật.

EB-1C-064 Ali Baba and the Forty Thieves 008

One thief shouted, “You have stolen the treasure!” and they all began to fight.

Một tên cướp la lên “Ngươi đã cướp kho báu!” và chúng bắt đầu đánh nhau.

They never found out who took the treasure nor about Ali Baba and his clever idea.

Chúng không bao giờ tìm ra được ai là người đã lấy kho báu lẫn Ali Baba và ý tưởng thông minh của anh ấy.

Chặng 3: Hoạt động After Reading

Chà, vậy là chúng ta đã đọc xong câu chuyện ngụ ngôn tiếng Anh về rồi.

Hãy thử làm bài kiểm tra nho nhỏ ngay sau đây nhé.

Reading Comprehension Test​

What happened when the thief said, “Open Sesame”?

EB-1C-064 Ali Baba and the Forty Thieves - Quiz 02

ⓐ The mountain fell down.

ⓑ The magic door opened.

ⓒ The thieves hid inside the mountain.

 

 Vocabulary Test​

Choose the correct word to fill in the blank.

EB-1C-064 Ali Baba and the Forty Thieves - Quiz 02

The hamburger had ___ seeds on it.

ⓐ  treasure

ⓑ jewelry

ⓒ sesame

Writing Test​

Read the sentences and write them in English.​

1) Một ngày nọ, Ali Baba trông thấy 40 tên cướp tiến đến một ngọn núi.

2) Cái hang đầy những kho báu.

3) Anh ta đi đến cánh cửa ma thuật, mở nó với những từ thần kỳ, và nhìn thấy trước mặt mình tất cả những kho báu lộng lẫy.

4) Cassim lấy thật nhiều châu báu mà anh ta có thể lấy, nhưng đánh rơi một số, để lại một con đường lấp lánh dẫn đến nhà anh ta.

5) Anh ấy lấy một ít châu báu và tạo thành một con đường tròn dẫn về cánh cửa ma thuật.

6) “Hãy bắt lấy chúng!” Nhưng lũ cướp đi theo con đường dẫn về lại cánh cửa ma thuật.

Hint

1) One day, Ali Baba saw ___ ___ ___ a mountain

2) The cave was ___ ___ ___!

3) He went to the ___ ___, opened it with the ___ ___, and saw ___ ___ all the ___ ___.

4) Cassim took ___ ___ ___ ___ he could carry, but he dropped some, ___ a shining trail to his home.

5) He moved some jewels and made the ___ ___ back to the ___ ___.

6) “Let’s ___ them!” But they ___ the trail ___ to the magic door.

 Đáp án?

1 – 

2 – 

3 – forty thieves / approach

Full of treasure

Magic door / magic doors / before him / magnificent treasure

As many jewels as / leaving

Trail circle / magic door

Catch / followed / back

Vậy là chúng ta đã đọc xong quyển sách của ngày hôm nay rồi.

Bạn có ngưỡng mộ trí thông minh xuất chúng của Ali Baba như Dodo không?

Và câu chuyện này cho bạn bài học gì, hãy để lại bài học dưới phần bình luận nhé.

Và còn nhiều câu chuyện thú vị khác đang chờ bạn khám phá trong ứng dụng đọc sách Reading Gate.

Chúc bạn có thời gian đọc sách – học tiếng Anh vui vẻ!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.