TRUYỆN NGỤ NGÔN TIẾNG ANH “BA CHÚ DÊ”

Cùng học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn danh tác thế giới.

Xin chào các bạn.

Đã tới giờ học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn cùng với Reading Gate rồi.

Truyện ngụ ngôn là một trong những thể loại sách được thiếu nhi yêu thích vì nội dung gần gũi, có tính giáo dục cao và giúp khai phóng trí tưởng tượng.

Câu chuyện mà ngày hôm nay được gửi đến các bạn là The Three Billy Goats Gruff – một chuyện ngụ ngôn tiếng Anh nổi tiếng của đất nước Na Uy.Ngụ ngôn tiếng Anh - The Three Billy Goats Gruff - Ebook

Hãy cùng lắng nghe câu chuyện về ba chú dê và khám phá xem những mẫu câu tiếng Anh nào được nhắc tới nhé.

Bắt đầu thôi nào!

>>> Xem thêm chuyện ngụ ngôn “Chị gà nhát cáy” tại đây:

TRUYỆN NGỤ NGÔN TIẾNG ANH “CHỊ GÀ NHÁT CÁY”

ÚM BA LA! SÁCH ƠI MỞ RA!

Chặng 1: Học từ vựng tiếng Anh

Billy goat – con dê đực

Troll – người khổng lồ

Bridge – cây cầu

Roar – gầm, rống

Gobble – ăn ngấu nghiến

Horn – cái sừng

Sau khi bạn đã học thuộc từ vựng, hãy dành chút thời gian xem qua những ví dụ sau:

The billy goat eats grass all day long.

Con dê đực ăn cỏ suốt cả ngày dài.

The ugly troll is walking in the forest.

Gã khổng lồ xấu xí đang đi vào rừng.

“This bridge is old and scary!” said Tom.

Tom nói: “Cây cầu đã cũ và đáng sợ!”

Lucy heard a lion roars in the zoo.

Lucy nghe thấy một con sư tử gầm trong sở thú.

The foxes gobble down their dinner.

Những con cáo ngấu nghiến bữa ăn tối của chúng.

The monster has a big horn.

Con quái vật có một cái sừng to.

Chặng 2: Đọc chuyện ngụ ngôn qua sách eBook

The Three Billy Goats Gruff

Round | EB-1B-039

Genre | Fiction

Ngụ ngôn tiếng Anh - The Three Billy Goats Gruff - Minh họa 01

Once, there were three billy goats called Gruff.

Ngày xửa ngày xưa, có ba con dê đực được gọi là Gruff.

They had eaten so much grass, that there wasn’t any left.

Chúng ăn nhiều cỏ đến nỗi chẳng còn lại gì ngay cả một cọng cỏ.

 

Ngụ ngôn tiếng Anh - The Three Billy Goats Gruff - Minh họa 02

“Look at the grass over there!” said the youngest billy goat Gruff.

“Hãy nhìn đám cỏ bên kia kìa!” chú dê đực trẻ nhất lên tiếng.

“We just need to cross this river”.

Chúng ta chỉ cần băng qua con sông này.

Ngụ ngôn tiếng Anh - The Three Billy Goats Gruff - Minh họa 04

Suddenly, an ugly troll jumped onto the bridge.

Đột nhiên, một gã khổng lồ xấu xí nhảy lên cây cầu.

“This is my bridge!” he roared.

Gã rống lên “Đây là cây cầu của ta!”

“If you try and cross, I’ll gobble you up!”

“Nếu các ngươi bước chân qua cầu, ta sẽ nhai ngấu nghiến các ngươi!”

Ngụ ngôn tiếng Anh - The Three Billy Goats Gruff - Minh họa 03

“Don’t eat me!” said the first billy goat Gruff.

“Xin đừng ăn thịt tôi!” chú dê đực đầu tiên lên tiếng.

“Eat the second billy goat. He’s much bigger than me.”

“Hãy ăn thịt anh dê thứ hai. Anh ấy to lớn hơn tôi.”

Ngụ ngôn tiếng Anh - The Three Billy Goats Gruff - Minh họa 05

“Hello, dinner!” roared the troll.

“Xin chào bữa tối của ta!” gã khổng lồ lại rống lên.

“It’s not me you want, it’s him!” said the second billy goat Gruff, pointing to the biggest goat.

“Thứ ngài muốn không phải tôi đâu, chính là anh ấy!” chú dê đực thứ hai vừa nói vừa chỉ vào chú dê đực to lớn nhất.

Ngụ ngôn tiếng Anh - The Three Billy Goats Gruff - Minh họa 06

Finally, the third billy goat Gruff came to the bridge.

Cuối cùng thì chú dê đực thứ ba cũng tiến lên cây cầu.

“What a treat!” said the troll.

“Thật là một bữa thịnh soạn!” gã khổng lồ hào hứng.

“I don’t think so.” Said the goat.

“Ta không nghĩa vậy đâu” chú dê đực cất tiếng.

Ngụ ngôn tiếng Anh - The Three Billy Goats Gruff - Minh họa 07

The third billy goat ran into the troll with his large horns.

Chú dê đực thứ ba lao thẳng đến gã khổng lồ với cặp to sừng to lớn.

Splash! The troll fell into to deep water.

Ùm! Gã khổng lồ ngã xuống dòng sông sâu.

Ngụ ngôn tiếng Anh - The Three Billy Goats Gruff - Minh họa 08

At last, the three billy goats Gruff were all safety across the bridge.

Cuối cùng thì cả ba chú dê đực Gruff cũng an toàn vượt qua cây cầu.

“That made me hungry!” laughed the third billy goat.

“Hắn làm tôi đói lắm!” chú dê đực thứ ba nở nụ cười.

Chặng 3: Hoạt động After Reading

Chà, vậy là chúng ta đã đọc xong câu chuyện ngụ ngôn tiếng Anh về ba chú dê rồi.

Hãy thử làm một bài kiểm tra xem bạn còn nhớ gì về câu chuyện không nhé.

1. Reading Comprehension Test​

Ngụ ngôn tiếng Anh - The Three Billy Goats Gruff - Đố vui 01

Why wasn’t there any grass left for the billy goats?

ⓐ Because the troll ate it all.

ⓑ Because there was a bad storm.

ⓒ Because they ate it all.

 

2. Vocabulary Test​

Choose the correct word to fill in the blank.

Ngụ ngôn tiếng Anh - The Three Billy Goats Gruff - Đố vui 02

The foxes _______ down their dinner .

ⓐ  troll

ⓑ gobble

ⓒ roar

 

3.​ Writing Test​

Read the sentences and write them in English.​

1) Chúng ăn nhiều cỏ đến nỗi chẳng còn lại gì ngay cả một cọng cỏ.

2) “Hãy nhìn đám cỏ bên kia kìa!” chú dê đực trẻ nhất lên tiếng.

3) Đột nhiên, một gã khổng lồ xấu xí nhảy lên cây cầu.

4) “Thật là một bữa thịnh soạn!” gã khổng lồ hào hứng.

5) Cuối cùng thì cả ba chú dê đực Gruff cũng an toàn vượt qua cây cầu.

Hint

1) They ___ ___ so much grass, that there wasn’t ___ ___.

2) “Look at the grass ___ ___!” said the ___ billy goat Gruff.

3) ___, an ugly troll ___ ___ the bridge.

4) “What ___ ___!” said the troll.

5) At ___, the three billy goats Gruff were ___ ___ ___ the bridge.

 

 Đáp án?

1 –

2 –

3 – had eaten / any lefy,

over there / youngest,

suddenly / jumped onto,

a treat,

last / all safely across

Tada~ vậy là chúng ta vừa học tiếng Anh truyện ngụ ngôn The Three Billy Goats Gruff rồi.

Bây giờ hãy thử xem lại Movie Book một lần nữa để xem bạn có nghe được hết câu chuyện hay không nhé?

Và bạn cảm thấy câu chuyện trên như thế nào? Bạn rút ra được bài học gì cho bản thân?

Hãy cho chúng tôi biết nhé!

Hẹn gặp lại các bạn vào câu chuyện ngụ ngôn tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.