RA MẮT GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP MỚI!

Ứng dụng đọc sách học tiếng Anh Reading Gate hân hạnh ra mắt giao diện đăng nhập mới.

Ra mắt giao diện đăng nhập mới Reading Gate

Chào các Reading Gate – Reader!

Nhằm nâng cao trải nghiệm và kết nối, Reading Gate xin update giao diện đăng nhập mới trên trang chủ.  

⚡️ Thân thiện hơn

⚡️ Dễ dàng tìm kiếm thông tin hơn

⚡️ Dễ dàng kết nối hơn

⚡️ Tính năng và giao diện trang học tập không đổi

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC BẠN LUÔN ĐỒNG HÀNH?

Giao diện đăng nhập mới của ứng dụng học tiếng Anh Reading Gate 01Giao diện đăng nhập mới của ứng dụng học tiếng Anh Reading Gate 02Giao diện đăng nhập mới của ứng dụng học tiếng Anh Reading Gate 03Giao diện đăng nhập mới của ứng dụng học tiếng Anh Reading Gate 04

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.