TUYỂN TẬP 20 EBOOK VỀ DANH NHÂN: HOÀNG ĐẾ TẦN THỦY HOÀNG

Học tiếng Anh chủ đề Tần Thủy Hoàng – Vị hoàng đế thống nhất Trung Hoa chấm dứt thời kỳ Chiến Quốc.

Học tiếng Anh chủ đề Tần Thủy Hoàng

Xin chào các bạn.

Chào mừng quay trở lại với chuyên mục: Tìm hiểu 20 danh nhân thế giới qua eBook.

Ở đất nước Trung Quốc, khi bạn hỏi “Ai là nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất đến lịch sử Trung Hoa?”, hầu như mọi người đều trả lời rằng là Tần Thủy HoàngMao Trạch Đông.

Nếu nói rằng Mao Trạch Đông là người đã tạo ra nhà nước xã hội chủ nghĩa thời hiện đại, thì Tần Thủy Hoàng được xem là người có công sáng lập ra đất nước Trung Hoa.

Rốt cuộc thì Tần Thủy Hoàng là người như thế nào mà lại có sức ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử Trung Hoa và lịch sử thế giới?

Hôm nay các bạn hãy cùng Dodo khám phá nhé!

Here we go~!

Học tiếng Anh chủ đề Tần Thủy Hoàng trong ứng dụng Reading Gate

>>> Khám phá về cuộc đời của Alexander Đại đế ngay tại đây:

TUYỂN TẬP 20 EBOOK VỀ DANH NHÂN: ALEXANDER ĐẠI ĐẾ

TỰ HỌC TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ TẦN THỦY HOÀNG – HOÀNG ĐẾ TRUNG HOA

Thông tin về eBook tiếng Anh

EB-2B-019 Qin Shi Huang, The First Emperor of China

Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên thống nhất Trung Hoa sau khi tiêu diệt nước chư hầu, chấm dứt thời kỳ Chiến Quốc.

Để đánh dấu cho việc thống nhất Trung Hoa và chứng tỏ nhà Tần vĩ đại hơn các triều đại trước, ông tự tạo danh hiệu mới là “Hoàng đế”.

Nếu không có Tần Thủy Hoảng, Trung Quốc đã không thể thống nhất thành một đế quốc rộng lớn, mà bị chia tách thành nhiều nước như Châu Âu ngày nay.

Đây là một trong những lý do ông được xem  là một trong những nhân vật vĩ đại nhất lịch sử.

eBook về Tần Thủy Hoàng trong ứng dụng Reading Gate

Câu chuyện về Hoàng đế Tần Thủy Hoàng thuộc thể loại Non-fiction nằm trong ứng dụng Reading Gate, với mã số EB-2B-019.

Trước tiên, chúng ta cùng học qua một số từ vựng chính của quyển sách nhé.

Danh sách từ vựng trong eBook EB-2B-019 Qin Shi Huang, The First Emperor of China

Trong eBook, sẽ có những từ vựng mà bạn không biết.

Tuy vậy, thông qua mạch truyện và ngữ cảnh, bạn có thể nắm bắt nội dung mà không cần biết hết từ vựng.

Cuộc đời vĩ đại của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng

EB-2B-019 Qin Shi Huang, The First Emperor of China Episode 01

For the first time in its history, all of China used the same written script, making communication across long distances possible.

Lần đầu tiên trong lịch sử, toàn bộ Trung Quốc sử dụng cùng một chữ viết, giúp cho việc liên lạc qua các khoảng cách xa trở nên khả thi.

Wisely, Qin Shi Huang decided that all of China should also share a system of roads.

Một cách khôn ngoan, Tần Thủy Hoàng quyết định rằng toàn bộ Trung Quốc cũng nên chia sẻ một hệ thống đường giao thông.

These changes, along with the reforms already mentioned, helped Chinese trade to flourish.

Những thay đổi này, cùng với những cải cách đã được đề cập, đã giúp thương mại Trung Quốc phát triển mạnh mẽ.

EB-2B-019 Qin Shi Huang, The First Emperor of China Episode 02

The Xiongnu, invaders from the North, were attacking the Chinese border with increasing frequency.

Xiongnu, những người đến từ phương Bắc, đang tấn công biên giới Trung Quốc với tần suất ngày càng tăng.

In response, Emperor Qin Shi Huang ordered the construction of a massive defensive wall.

Để đáp lại, Hoàng đế Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh xây dựng một bức tường phòng thủ khổng lồ.

Workers built new walls and connected old ones, eventually producing the first section of the Great Wall of China.

Các công nhân đã xây những bức tường mới và kết nối những bức tường cũ, cuối cùng tạo ra phần đầu tiên của Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc.

EB-2B-019 Qin Shi Huang, The First Emperor of China Episode 03

The Emperor was not perfect. The Great Wall and the road networks were built using slave labor.

Hoàng đế không hoàn hảo. Vạn Lý Trường Thành và các mạng lưới đường bộ được xây dựng bằng cách sử dụng lao động của nô lệ.

Many men were forced to work without pay and died from unsafe working conditions.

Nhiều nam giới bị buộc phải làm việc không lương và chết vì điều kiện làm việc không an toàn.

Qin Shi Huang was worried that somehow he would lose his power. The Emperor also feared that one day he would be killed.

Tần Thủy Hoàng lo lắng không biết bằng cách nào đó sẽ bị mất quyền lực. Hoàng đế cũng lo sợ một ngày nào đó mình sẽ bị giết.

In pursuit of immortality, he tried to obtain the legendary elixir of life.

Để theo đuổi sự bất tử, ông ta đã cố gắng lấy được thuốc trường sinh trong truyền thuyết.

EB-2B-019 Qin Shi Huang, The First Emperor of China Episode 04

Qin Shi Huang ruled as Emperor for only eleven years.

Tần Thủy Hoàng lên ngôi Hoàng đế chỉ trong mười một năm.

Yet, he ushered in two thousand years of imperial rule in China and created institutions and systems that still exist today.

Tuy nhiên, ông đã mở ra hai nghìn năm thống trị của đế quốc ở Trung Quốc và tạo ra các thể chế và hệ thống vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Also, he began one of the most ambitious building projects, the Great Wall.

Ngoài ra, ông đã bắt đầu một trong những dự án xây dựng tham vọng nhất, Vạn Lý Trường Thành.

The Qin Dynasty did not last long, but without it, the world would be a very different place today.

Triều đại nhà Tần không tồn tại được lâu, nhưng nếu không có họ, thế giới ngày nay sẽ là một nơi rất khác.

Học mẫu câu giao tiếp tiếng Anh qua eBook

Mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong eBook EB-2B-019 Qin Shi Huang, The First Emperor of China

“In pursuit of”  là cụm từ được với ý nghĩa “Theo đuổi, mưu cầu (cái gì)”.

Bạn hãy thử đặt một câu với “In pursuit of”  nhé!

Áp dụng thực tế mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong eBook EB-2B-019 Qin Shi Huang, The First Emperor of China

Rachel traveled the world in pursuit of her dreams.

Rachel đi khắp thế giới để theo đuổi ước mơ của mình.

Bạn đã đọc xong eBook về Hoàng đế Tần Thủy Hoàng – người đã có công thống nhất Trung Hoa và mở ra thời kỳ đế quốc phong kiến tập quyền mãi cho đến khi nhà Thanh sụp đổ năm 1912.

Hãy thử trả lời câu hỏi sau đây nhé.

Đố vui After Reading về Tần Thủy Hoàng

Và đừng quên tiếp tục đọc quyển eBook EB-2B-019 Qin Shi Huang: The First Emperor of China để khám phá sức ảnh hưởng của Tần Thủy Hoảng đến lịch sử thế giới nhé!

Tìm đọc eBook EB-2B-019 Qin Shi Huang, The First Emperor of China trong ứng dụng Reading Gate

Chúc bạn có thời gian đọc sách vui vẻ!

Và hãy tiếp tục đón đọc những câu chuyện danh nhân khác trên Reading Gate Blog.

Hẹn gặp lại!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.